מרכזי למידה לחורף- קובץ דיגיטלי

18.00

תיאור

אוכלוסיית היעד: כיתות א’+ב’
הערכה מכילה:
מרכזוני חשבון:
1. איש שלג עם תרגילי חיבור וחיסור לתלייה בכיתה.
2. הצמדת אטב לתרגילים מתאימים לפי סכום.
3. המספרים בעשרות שלמות- עושים קניות לחורף
4. כתיבת תרגילי חיסור מתאימים לאיורים.
מרכזוני שפה:
1. התאמת מילה לתמונה.
2. משחק זיכרון- צליל פותח.
3. ספינר מילים לכתיבת משפטים.
4. הצמדת אטב לעיצור ותנועה פותחת מתאימים.
5. מיון- ארון קיץ וארון חורף.
6. צביעה- מה שייך לחורף?
7. משחק מסלול בנושא חורף.
8. סידור משפטים של חורף.
9. משחק- זיהוי ציור משותף בקלפים.
10. תפזורת מילים של חורף
יצירה:
1. כוס שוקו חם
2. איש שלג בתוך כדור